FOI home page/početna stranica
 Login 
 
EUCIP
  Studiji
  Katedre i nastavnici
  Službe
  Knjižnica
  Za studente
  Za bivše studente
  Znanstveni i stručni rad
  O nama
  Kontakt informacije
  Važni dokumenti
  Novosti i informacije
  Sport na FOI
  Sitemap
 

 EUCIP logo

Izbornik
Što je EUCIP?
 | Ciljevi | Namjena | Prednosti  | Programi  | Nastava  | Kontakt


EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)

Europski program certifikacije IT profesionalaca je CEPIS-ov sustav certificiranja profesionalnih informatičara s naglaskom na znanju i primjeni znanja u struci. Sastoji se od nekoliko programa, čijim uspješnim završetkom polaznici dobivaju međunarodno priznatu diplomu za temeljna ili specijalistička znanja u području profesionalnog bavljenja informatičkom strukom.

povratak na izbornik


  Ciljevi su:

  • Definiranje norme temeljnih i specijalističkih znanja za informatičke stručnjake prema potrebama IT sektora
  • Zadovoljavanje zahtjeva rastućeg tržišta profesionalaca na području IT-a u EU
  • Doprinos smanjivanju nedostatka znanja na području IT-a u EU
  • Provođenje sustava cjeloživotnog obrazovanja i unapređenja stručnosti za IT
  • Podizanje vrijednosti certificiranih stručnjaka na tržištu rada.

povratak na izbornik


 Namijenjen je:

Stručnjacima u gospodarstvenom IT sektoru, u tijelima državne uprave, školama i sveučilištima, te javnim institucijama.

Usmjeren je prema raznim grupama polaznika, posebice:

 • Pojedincima
  • IT stručnjacima i menadžerima koji imaju visokoškolsko obrazovanje iz područja informatike i računarstva, a željeli bi steći uvid u aktualnosti u struci putem pohađanja kratkog i učinkovitog programa EUCIP Core s kasnijim profesionalnim certificiranjem
   IT stručnjacima koji više godina rade u području IT-u, no trenutno bez neovisnog (o proizvođaču računalne, komunikacijske ili programske opreme) ili visokoškolskog certifikata
 • Korporacijama
  • Direktorima sektora informatike i human resource menadžerima velikih gospodarstvenih tvrtki koji imaju iskustva s uvođenjem programa ECDL za svoje zaposlenike neinformatičare, a koji bi htjeli zaposlenicima informatičarima ponuditi kvalitetan i paneuropski program stručnog usavršavanja i certificiranja.
 • Sveučilištima, veleučilištima i privatnim učilištima
  • Diplomandima trogodišnjih i petogodišnjih studija s malo ili bez radnog iskustva koji žele polaganjem programa EUCIP poboljšati svoju startnu poziciju na tržištu rada. Zbog nedostatka radnog iskustva koji je jedan od preduvjeta, diplomandi se ne mogu nakon stjecanja EUCIP Core direktno certificirati za EUCIP Professional, već mogu steći status EUCIP Associate.

povratak na izbornik


Prednosti:

Glavna prednost EUCIP-a pred drugim certifikatima za IT je njegova neovisnost o proizvođačima računalne i komunikacijske opreme te pojedinih vlasničkih programskih rješenja, uz normirana temeljna znanja te široku paletu izbornih profila koje nudi.

Sljedeće karakteristike EUCIP-u daju prednost pred drugim certifikatima:

 • Međunarodno priznanje
  • EUCIP je međunarodna potvrda koja jamči da nositelj posjeduje znanja definirana EUCIP normama koje je prihvatilo Europsko udruženje društava profesionalnih informatičara - CEPIS.
 • Fleksibilnost
  • Polaznici mogu birati načine izvođenja nastave i certifikacije:
   • Obrazovanje se može izvoditi putem razredne nastave i radionica i/ili online - putem učenja na daljinu
   • Profesionalni EUCIP program dopušta mogućnost fleksibilnog utvrđivanja polaznikovih znanja s obzirom na propisane zahtjeve
 • Usredotočenost na potrebe IT profesionalca
  • Program je osmišljen u skladu sa stvarnim potrebama IT profesionalaca, a sadrži, osim poznavanja temeljnih IT znanja, i znanja iz ekonomije, upravljanja i etike poslovanja u uskoj povezanosti s IT-om. Time se IT profesionalcu omogućava da u kratkom vremenu dobije potrebna znanja za razumijevanje osnovnih zakonitosti i pojmova u okruženju poslovnog svijeta, što mu olakšava kvalitetnu i učinkovitu poslovnu komunikaciju s menadžmentom.
 • Puno profesionalno priznanje
  • Mnogima koji rade u IT sektoru nije lako zadovoljiti vlastite ambicije i napredovati od osnovne razine stručnosti do stjecanja profesionalnog certifikata. EUCIP im nudi nekonvencionalni put, omogućavajući im brži prijelaz do punog profesionalnog priznanja
 • Širina mogućnosti primjene
  • Također, kandidati iz drugih struka mogu, zbog nužnosti posjedovanja znanja i vještina iz područja IT-a, kako bi mogli kvalitetno voditi IT i multidisciplinarne projekte u svojim organizacijama, tražiti certificiranje u području IT-a. Program EUCIP nudi djelotvoran način za stjecanje tih znanja.

povratak na izbornik  


EUCIP programi:

EUCIP programi sastoje se od dvije cjeline: Core i Professional

struktura programa

EUCIP Core - osnovni program

EUCIP Core nudi kandidatima osnovna znanja za sve vrste IT poslova, što se nakon uspješno položenog ispita jamči certifikatom i sastoji se od tri cjeline:

A) Planiranje: Korištenje i upravljanje informacijskih sustava
Sastoji se od analiza zahtjeva i planiranja korištenja informacijske tehnologije unutar neke organizacije, što je izravno povezano s procesima upravljanja i definiranja zahtjeva kao sastavnog dijela strategije tvrtke.

Obuhvaćene su slijedeće teme:

 • Organizacija i korištenje IT-om
 • Upravljanje IT-om
 • Mjerenje vrijednosti IT-a
 • Globalna umrežena ekonomija
 • Projektni menadžment
 • Kolaboracija i komunikacija
 • Pravna i etička pitanja

B) Izgradnja: Nabava, razvoj i primjena informacijskih sustava
Uključeni su procesi specifikacije, razvoja, testiranja, te održavanja informacijskih sustava, sukladno metodološkim i tehnološkim pitanjima vezanim za procese njihova razvoja.

Sastoji se od tema:

 • Proces i metode razvoja sustava
 • Upravljanje podacima i baze podataka
 • Programiranje
 • Dizajn korisničkog sučelja i weba

C) Provedba: Operacije i podrška informacijskim sustavima
Program obuhvaća instalaciju, nadgledanje i održavanje IT sustava. Temeljne teme uključuju upravljanje mrežama, ažuriranje i nadogradnju sustava, izvedbu i podršku za usluge i sigurnost.

Obuhvaćene su ove teme :

 • Računalne komponente i arhitektura
 • Operacijski sustavi
 • Komunikacija i mreže
 • Mrežne usluge
 • Bežično i mobilno računarstvo
 • Upravljanje mrežama
 • Pokretanje usluga i uspostava podrške za njih

povratak na izbornik

EUCIP Professional - izborni specijalistički program

Ovaj program omogućava kandidatima specijalizaciju za određeno odabrano područje.

Glavni cilj programa EUCIP Professional je kandidatima pružiti:

 • Izbor certificiranja za različite EUCIP-ove profile poslova na području IT-a (EUCIP Professional izborni profili)
 • Izbor akreditiranih elemenata nastave (EUCIP-ovi izborni moduli)
 • Profesionalnu kvalifikaciju koja potvrđuje da kandidat može djelotvorno i dosljedno vršiti svoju ulogu
 • Pristup izgradnji priznatog EUCIP-ovog certificiranja izbora posla
 • Uspješno polaganje ispita EUCIP Core uvjet je za certifikat EUCIP Professional, koji se temelji na prikupljanju dovoljnog broja strukovnih bodova.

Kandidat može relativno slobodno definirati osobni "portfelj" da bi prikupio dovoljan broj bodova. Pri tom se uvažava i boduje raspon individualnih kompetencija stečenih u srednjoj školi i na fakultetu, priznatih IT tečajeva, dobivenih certifikata i iskustva na radnom mjestu. Odabrana kombinacija mora biti u skladu s relevantnim profesionalnim profilom za koji kandidat namjerava steći certifikat EUCIP Professional.

Među tečajevima komercijalnih proizvođača i certifikatima koje priznaje, odnosno ulazi u bodovanje za certifikat EUCIP Professional, osobita se pažnja posvećuje onima vodećih IT proizvođača, poput Microsofta, Oraclea, SUN-a, Cisca, IBM-a, SAP-a i LPI-a.

Nakon evaluacije kandidatovog portfelja i uparivanja s traženim kompetencijama za odabrani EUCIP Professional profil, ispitna komisija će pozvati kandidata na završni razgovor.

U ponudi programa EUCIP Professional nalazi se 21 izborni profil.

povratak na izbornik

 Izvođenje nastave

Nastava za svaku od 3 cjeline EUCIP Core programa (planiranje, izgradnja i provedba) traje po 45 školskih sati i odvija se tijekom dva tjedna, nakon čega slijede dva tjedna pauze te ATEST online sustavom, a polaznik za uspješnost na ispitu mora imati najmanje 60% točnih odgovora. Certifikat se dobiva nakon uspješno položena sva tri ispita (planiranje, izgradnja i provedba). Očekivano ukupno opterećenje polaznika je 400 sati učenja. Nastavni plan je unificiran i strogo definiran, a nastava se izvodi po službenim EUCIP materijalima.

Predavači unutar programa za prvu nastavnu grupu su certificirani EUCIP predavači iz akademske i poslovne zajednice koji svojim kompetencijama i iskustvom pokrivaju odgovarajuća područja ovog zahtjevnog programa.

povratak na izbornik


Kontakt i informacije

Više o programu potražite na službenim stranicama HIZ-a ili službenim stranicama EUCIP programa.

Više informacija na e-mail eucip@foi.hr.

povratak na izbornik