FOI home page/početna stranica
 Login 
 
Impressum
  Studiji
  Katedre i nastavnici
  Službe
  Knjižnica
  Za studente
  Za bivše studente
  Znanstveni i stručni rad
  O nama
  Kontakt informacije
  Važni dokumenti
  Novosti i informacije
  Sport na FOI
  Sitemap
 

Poštovani korisnici FOI Web servisa!

Novi Web servis Fakulteta nakon gotovo godinu dana razvijanja i testiranja konačno je profunkcionirao. Sustav je kreiran u Java i XML tehnologijama, a baziran je na Cocoon aplikacijskom okviru i Tomcat aplikacijskom poslužitelju.

Projektiranje, kodiranje i testiranje sustava djelo je doc.dr.sc. D. Kermeka s našeg Fakulteta, a doprinose ostalih ljudi u kreiranju sustava pronađite u sekciji o nama.