FOI home page/početna stranica
 Login 
 
Program izobrazbe u području javne nabave
  Program edukacije
  Prijave
  Novosti
  Linkovi
  Kontakt
 

Novo:

7. ciklus edukacije iz područja javne nabave. održat će se od 20.01.2010. do 26.01.2011.

Program za sedmi ciklus (pdf)

Prijavnica za Program izobrazbe u području javne nabave


Promijenjen je datum izvođenja 6. ciklusa edukacije iz područja javne nabave. 6. ciklus započinje 14.10.2010.

Program za šesti ciklus (pdf)

Prijavnica za Program izobrazbe u području javne nabave


6. ciklus edukacije iz područja javne nabave počinje 30.09.2010.

Program za šesti ciklus (pdf)

Prijavnica za Program izobrazbe u području javne nabave


Edukacija javne nabave predviđena za 18.02.2010. se odgađa. Novi termin izvođenja edukacije je 25.03.2010. i za taj termin se primaju prijave.

Program za peti termin (pdf)

 Prijavnica za Program izobrazbe u području javne nabave

U pripremi i provedbi postupaka javne nabave kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi mora od 1. siječnja 2010. godine sudjelovati najmanje jedna osoba koja ima završen specijalistički program izobrazbe u  području javne nabave ako je procijenjena vrijednost predmeta nabave viša od 300.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kuna za radove.  Osim obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi ne treba zanemariti i brojne nedovoljno ili neprimjereno educirane poduzetnike kojima nedostaju znanja iz tog područja. Ambiciozni obrtnici, vlasnici poduzeća, pa čak i poljoprivrednici žele stjecati znanja o javnoj nabavi kako bi uspješnije sastavljali svoje ponude u javnoj nabavi. Bez obzira radi li se o osobama koje obavljaju poslove javne nabave na strani "naručitelja" ili "ponuditelja", znanja iz područja javne nabave dobivaju sve više na važnosti.

O programu

Mjesto realizacije programa: 
Fakultet organizacije i informatike Varaždin, K.P.Krešimira IV, broj 15 ( FOI 2 ) 

Podaci o prostoru i opremi:  Prostor i oprema raspoloživa na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, K.P.Krešimira IV, broj 15 (klimatizirana učionica opremljena računalom, projektorom, projekcijskim platnom,  Flip chart )

Struktura programa:   
50 školskih sati, kroz dva tjedna: četvrtak, petak i subota. 

Optimalan broj polaznika: 
15 do najviše 30  polaznika

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa: Anonimna anketa koja se provodi na kraju nastave za svaku nastavnu cjelinu i za svakog nastavnika.

Programa izobrazbe u području javne nabave (pdf)

Predavači

Zaposlenici FOI-a:

 1. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak
 2. Dr.sc. Nina Begičević
 3. Mirjana Čusek-Slunjski, dipl.iur.
 4. Tatjana Zrinski, dipl.iur.
 5. Dušan Munđar, dipl.ing.
 6. Mr.sc.Vesna Ciglar, profesor visoke škole
 7. Tanja Šestanj Perić, dipl.oec.

Vanjski suradnici:

 1. Štefica Gašparović, dipl.iur.
 2. Tatjana Kreč, inf.
 3. Karmen Meić
 4. Saša Mesarić, mag.oec.
 5. Slavko Čolak, dipl.iur.
 6. Damir Cimer, dip.oec. 

Kompetencije

Fakultet organizacije i informatike visokoškolska je ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne, sturčne i poslijediplomske studije u Varaždinu dok u centrima Križevci, Koprivnica i Zabok izvodi stručne studije. Na Fakultetu organizacije i informatike postoje Ured i Centar koji razvijaju međunarodne odnose i rade na međunarodnim projektima: Ured za međunarodnu suradnju FOI-a (http://old.foi.hr/medjunarodna/) i Centar za međunarodne projekte (www.projekti.hr). Dok je Ured za međunarodnu suradnju usmjeren na razmjenu studenata i nastavnika, Centar za međunarodne projekte se bavi različitim aspektima projektnog menadžmenta međunarodnih projekata s naglaskom na razvoj i istraživanje. FOI je do sada sudjelovao u različitim EU programima: TEMPUS, FP, EUREKA, IPA, Cards, ERASMUS, ESF. Kroz TEMPUS IB_JEP-41063-2006 : Enhancing absorption capacities of EU Programmes in Croatia projekt kojeg je  voditeljica prof.dr.sc. Blaženke Divjak  razvili su se nastavni materijali za potrebe prezentacije materije javne nabave RH predstavnicima "naručitelja" i "ponuditelja". Održane su "pilot" radionice s tematikom javne nabave koje su izrazito dobro prihvaćene. FOI kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi ima  vlastite kadrove koji su direktno uključeni u pripremu i provedbu postupaka javne nabave. Kadrovi se permanentno obrazuju.  Vanjski suradnici uključeni u program raspolažu potrebnim znanjem i višegodišnjem iskustvom u provođenju postupaka javne nabave.