FOI home page/početna stranica
 Login 
 
Novosti i informacije
  Studiji
  Katedre i nastavnici
  Službe
  Knjižnica
  Za studente
  Za bivše studente
  Znanstveni i stručni rad
  O nama
  Kontakt informacije
  Važni dokumenti
  Novosti i informacije
  Sport na FOI
  Sitemap
 

Objavljeni su rokovi vezani uz predaju i obranu završnih i diplomskih radova.

Završni rad:

- 17.01.-11.02.2011. predati konačnu verziju završnog rada u pisanom obliku u Studentsku referadu ukoliko student namjerava upisati diplomski studij na FOI-u na roku u veljači. Za ostale je rok 18.02.2011.

- 31.01.-28.02.2011. obrana završnog rada uz minimalno 7 radnih dana nakon predaje konačne verzije završnog rada u pisanom obliku u Studentsku referadu.

Diplomski rad:

- 17.01.-18.02.2011. predati konačnu verziju diplomskog rada u pisanom obliku u Studentsku referadu.

- 31.01.-28.02.2011. obrana diplomskog rada uz minimalno 7 radnih dana nakon predaje konačne verzije diplomskog rada u pisanom obliku u Studentsku referadu.