FOI home page/početna stranica
 Login 
 
Novosti i informacije
  Studiji
  Katedre i nastavnici
  Službe
  Knjižnica
  Za studente
  Za bivše studente
  Znanstveni i stručni rad
  O nama
  Kontakt informacije
  Važni dokumenti
  Novosti i informacije
  Sport na FOI
  Sitemap
 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. jednog nastavnika u nastavnom zvanju i radno mjesto višeg predavača, (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika


Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 15  dana od objave natječaja na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.