FOI home page/početna stranica
 Login 
 
Novosti i informacije
  Studiji
  Katedre i nastavnici
  Službe
  Knjižnica
  Za studente
  Za bivše studente
  Znanstveni i stručni rad
  O nama
  Kontakt informacije
  Važni dokumenti
  Novosti i informacije
  Sport na FOI
  Sitemap
 

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih bilateralnih sporazuma s inozemnim visokoobrazovnim ustanovama raspisuje Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak u ak. god. 2011./2012.

Natječaj možete naći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu (http://international.unizg.hr/), a rok za online prijave je 7. ožujka 2011.

Dokumentaciju do 7. ožujka 2011. dostavite ECTS koordinatoru FOI-a, doc.dr.sc. Zlatku Erjavcu, a Povjerenstvo za odabir kandidata će na osnovu unaprijed zadanih i transparentnih kriterija napraviti rang listu kandidata, koja se sa svom dokumentacijom šalje na Sveučilište u Zagrebu.

Detaljnije informacije na http://elf.foi.hr/course/category.php?id=10.