FOI home page/početna stranica
 Login 
 
Novosti i informacije
  Studiji
  Katedre i nastavnici
  Službe
  Knjižnica
  Za studente
  Za bivše studente
  Znanstveni i stručni rad
  O nama
  Kontakt informacije
  Važni dokumenti
  Novosti i informacije
  Sport na FOI
  Sitemap
 

Vlada Republike Koreje ponudila je Sveučilištu u Zagrebu jednu stipendiju za cjelokupni diplomski ili poslijediplomski studij u Koreji.

Svaka sastavnica Sveučilišta ima mogućnost nominirati jednog kandidata, uz uvjet da je to student koji je stekao BA ili MA stupanj ili će ga steći do 1. rujna 2011. Rok za nominiranje kandidata je petak, 11. ožujka 2011.

Molimo zainteresirane studente FOI-a da se što prije jave u Ured za međunarodnu suradnju Fakulteta radi detaljnijih informacija.

Dopis

Informacije o stipendiji