FOI home page/početna stranica
 Login 
 
Radno vrijeme službi
  Radno vrijeme službi
  Dekanat
  Tajnik
  Referada
  Računovodstvo
  Knjižnica
  Skriptarnica
  Fotokopirnica
  CIP
 
07:00 - 15:00 sati
za stranke:
11:00 - 13:00 sati
07:00 - 15:00 sati
FOI 1
07:00 - 15:00 sati
za studente:
09:00 - 13:00 sati
prvi utorak u mjesecu:
09:00 - 19:00 sati
FOI 2
08:00 - 14:00 sati
07:00 - 15:00 sati

Od ponedjeljka do petka od 07:00 - 20:00 sati
Subota  8,00 - 14,00 sati 
pauza (subota)
11:00 - 11:30 

07:00 - 15:00 sati
pauza:
11:00 - 11:30 sati
08:00 - 16:00 sati
pauza:
11:30-12:00 sati
07:00 - 15:00 sati
07:00 - 20:00 sati
rad s korisnicima:
12:00 - 13:00 sati