FOI home page/početna stranica
 Login 
 
Osnovne informacije
  Osnovne informacije
  Poziv za suradnju
  Plan aktivnosti
  Pravilnici i odluke
  Ostali dokumenti
  Kontakt
 

Prijave za obavljanje stručne prakse

Stručna praksa

Stručna praksa je obvezan i sastavni dio nastave studenata na diplomskom studiju Fakulteta organizacije i informatike. Stručna praksa provodi se u IV semestru diplomskog studija u trajanju od 160 sati te se vrednuje s 6 ECTS bodova. Student diplomskog studija upućuje se na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim znanjem i pripremu diplomskog rada, što omogućuje uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje u profesionalni rad.

Obveza studenta diplomskog studija je obaviti stručnu praksu u trajanju od 20 radnih dana, s time da se može obaviti i u više dijelova po minimalno 5 radnih dana. Preporuča se da zadaci koje obavlja student na stručnoj praksi budu vezani uz područje studiranja.
Stručna praksa može se obavljati u poduzećima s kojima Fakultet organizacije i informatike ima sklopljen sporazum o suradnji vezano za organizaciju stručne prakse. Studenti mogu i sami predlagati mjesto/poduzeće za izvedbu stručne prakse koje mora odobriti voditelj stručne prakse i prodekan za nastavu, uz prethodno sklopljen sporazum o suradnji s poduzećem.

Student je za vrijeme stručne prakse obvezan voditi "Dnevnik prakse" u koji treba upisati datum, mjesto i trajanje te radne zadatke koji su obuhvaćeni stručnom praksom. Dnevnik prakse se nakon završetka prakse, predaje na uvid i kontrolu te se u skladu s ispunjenjem formalnih uvjeta vrši ovjera izvršenja obveze stručne prakse.