FOI home page/početna stranica
 Login 
 
Ured za studente s invaliditetom
  Važnije stranice
  Upisi na prvu godinu
  Stipendije
  Organizacije i grupe
  Studentski savjetnik
  Ured za studente s invaliditetom
 

Koordinacija za student s invaliditetom
Fakulteta organizacije i informatike
Sveučilišta u Zagrebu

Poštovane studentice i studenti!

Na Fakultetu organizacije i informatike djeluje služba namijenjena potpori  studiranju studentima s invaliditetom.  Ova služba je namijenjena svima Vama koji već studirate ili tek razmišljate o upisu na Fakultet, a zbog  zdravstvenih ograničenja trebate određene prilagodbe.

Ovdje prvenstveno mislimo na  oštećenja vida ili sluha, tjelesni invaliditet, kronične bolesti, psihičke poremećaje te teškoće u učenju kao što su disleksija i disgrafija, ali i na ostala zdravstvena stanja koja mogu utjecati na tijek studija.

Ukoliko možemo, rado ćemo Vam izaći u susret i zajedno s Vama kreirati poticajno akademsko okruženje za učenje.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili sugestija, rado ćemo Vam izaći u susret.

Radno vrijeme: utorkom 10.00-12.00 h

Kontakti:
Tel. +385 42 390 862 / 390 800;
Fax: + 385 42 213 413
Adresa:
Pavlinska 2, 1. Kat, 42 000 Varaždin

Kontakt osobe:

  • doc.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš, psihologinja, Koordinatorica za studente s invaliditetom na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin ( vvidacek@foi.hr)
  • Igor Švarc, Koordinator za studente (igor.svarc1@foi.hr)

Projekti:

Tribine i događanja:

Više informacija možete naći na web stranicama Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/uredssi/.